Title Author Hits
Papias of Hierapolis Written by Tom Droz Hits: 3167
Hegesippus Written by Tom Droz Hits: 3049
Polycarp of Smyrna Written by Tom Droz Hits: 4650
Melito of Sardis Written by Tom Droz Hits: 3438
Aristides of Athens Written by Tom Droz Hits: 3365
Athenagoras of Athens Written by Tom Droz Hits: 3205
Justin Martyr Written by Tom Droz Hits: 3260
Ignatius of Antioch Written by Tom Droz Hits: 4202
Tatian Written by Tom Droz Hits: 3523
Irenaeus Written by Tom Droz Hits: 4157