Title Author Hits
Papias of Hierapolis Written by Tom Droz Hits: 2655
Hegesippus Written by Tom Droz Hits: 2528
Polycarp of Smyrna Written by Tom Droz Hits: 3943
Melito of Sardis Written by Tom Droz Hits: 2934
Aristides of Athens Written by Tom Droz Hits: 2840
Athenagoras of Athens Written by Tom Droz Hits: 2732
Justin Martyr Written by Tom Droz Hits: 2791
Ignatius of Antioch Written by Tom Droz Hits: 3529
Tatian Written by Tom Droz Hits: 2931
Irenaeus Written by Tom Droz Hits: 3499