Title Author Hits
Papias of Hierapolis Written by Tom Droz Hits: 2370
Hegesippus Written by Tom Droz Hits: 2254
Polycarp of Smyrna Written by Tom Droz Hits: 3575
Melito of Sardis Written by Tom Droz Hits: 2625
Aristides of Athens Written by Tom Droz Hits: 2549
Athenagoras of Athens Written by Tom Droz Hits: 2469
Justin Martyr Written by Tom Droz Hits: 2517
Ignatius of Antioch Written by Tom Droz Hits: 3161
Tatian Written by Tom Droz Hits: 2628
Irenaeus Written by Tom Droz Hits: 3177