Title Author Hits
Papias of Hierapolis Written by Tom Droz Hits: 2765
Hegesippus Written by Tom Droz Hits: 2652
Polycarp of Smyrna Written by Tom Droz Hits: 4127
Melito of Sardis Written by Tom Droz Hits: 3055
Aristides of Athens Written by Tom Droz Hits: 2960
Athenagoras of Athens Written by Tom Droz Hits: 2855
Justin Martyr Written by Tom Droz Hits: 2913
Ignatius of Antioch Written by Tom Droz Hits: 3695
Tatian Written by Tom Droz Hits: 3078
Irenaeus Written by Tom Droz Hits: 3665