Title Author Hits
Papias of Hierapolis Written by Tom Droz Hits: 2254
Hegesippus Written by Tom Droz Hits: 2141
Polycarp of Smyrna Written by Tom Droz Hits: 3396
Melito of Sardis Written by Tom Droz Hits: 2469
Aristides of Athens Written by Tom Droz Hits: 2412
Athenagoras of Athens Written by Tom Droz Hits: 2351
Justin Martyr Written by Tom Droz Hits: 2391
Ignatius of Antioch Written by Tom Droz Hits: 2974
Tatian Written by Tom Droz Hits: 2476
Irenaeus Written by Tom Droz Hits: 3013