Title Author Hits
Papias of Hierapolis Written by Tom Droz Hits: 2519
Hegesippus Written by Tom Droz Hits: 2400
Polycarp of Smyrna Written by Tom Droz Hits: 3769
Melito of Sardis Written by Tom Droz Hits: 2797
Aristides of Athens Written by Tom Droz Hits: 2708
Athenagoras of Athens Written by Tom Droz Hits: 2612
Justin Martyr Written by Tom Droz Hits: 2662
Ignatius of Antioch Written by Tom Droz Hits: 3371
Tatian Written by Tom Droz Hits: 2796
Irenaeus Written by Tom Droz Hits: 3343